Τα παιδιά μας ..ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την κατάκτηση πτυχίων B2, C1, C2 με ποσοστά επιτυχίας 90-100%!»

Στόχος μας είναι τα πτυχία των μαθητών μας να εναρμονίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσομάθειας και να αναγνωρίζονται παντού, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Γι’ αυτό επιδιώκουμε την κατάκτηση των πτυχίων:

✓ Lower των Πανεπιστημίων Cambridge (FCE) και Michigan (ECCE),

✓ CAE (Advanced) του Πανεπιστημίου Cambridge,

✓ CPE (Proficiency) του Πανεπιστημίου Cambridge,

✓ ECPE του Πανεπιστημίου Michigan.

513 Proficiency
242 Advanced
1482 Lower
409 Άλλα πτυχία

Παγκόσμιος διαγωνισμός kangaroo 2018

• 3ος ΜΗΤΡΑΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Β1
• Έπαινος ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1
• Έπαινος ΚΟΥΛΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α1
• Έπαινος ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α1
• Έπαινος ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΔΜΗΤΟΣ Β1
• Έπαινος ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ Β1

Πρώτος παγκόσμιος διαγωνισμός kangaroo 2017

  • 1η ΜΕΛΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ B2
  • 2οςΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ C1
  • 3η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ A1
  • Έπαινος ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ A2