Β2

6.5 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τάξη προετοιμασίας εξετάσεων

✓ Στόχος FCE Cambridge (lower) και ECCE Michigan
✓ Ποσοστό επιτυχίας μας 95-100%

 

C1-C2

6.5 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Αναλυτική παρουσίαση/επανάληψη όλων των απαραίτητων τεχνικών που χρειάζονται οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν το listening και το speaking.
✓ Συνεχής εξέταση των φαινομένων γραμματικής και του λεξιλογίου μέσα από quizzes και tests, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ύλης μέσα από επανάληψη και ανακύκλωση της γνώσης.
✓ Συχνά mock exams (αυθεντικά παλαιότερα tests, τα οποία γράφονται σε συνθήκες εξετάσεων), γραπτά και προφορικά, ώστε να εξοικειωθούν με τον χρόνο και τις συνθήκες των εξετάσεων.

✓ Στόχος:
Το πτυχίο CAE (Advanced) του Πανεπιστημίου Cambridge (επίπεδο C1)
Το πτυχίο CPE (Proficiency) του Πανεπιστημίου Cambridge (επίπεδο C2)
ή ECPE του Πανεπιστημίου Michigan. (επίπεδο C2)

 

IELTS

Το IELTS απευθύνεται σε άτομα που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε βρετανικά ή αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Τα αποτελέσματα του έχουν διετή διάρκεια και είναι αποδεκτά από χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως.

Το test χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Γραπτά (Reading, Listening και Writing)

Χρόνος : 2 ώρες και 40 λεπτά

Προφορικά (Speaking)

Χρόνος : 15 λεπτά

 

ACADEMIC OR GENERAL?

Το IELTS δίνεται σε δύο μορφές εξετάσεων, το Academic και το General.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό πρέπει να δώσουν το Academic.

 

Academic Test

Speaking                 11-14 λεπτά ατομική εξέταση

Reading                    60 λεπτά

3 μεγάλα κείμενα από βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά με ερωτήσεις κατανόησης.

Writing                    60 λεπτά

Περιγραφή ενός πίνακα ή ενός διαγράμματος (150 λέξεις) και σύντομο δοκίμιο (250 λέξεις). Επίσημο ύφος.

Listening                 30 λεπτά

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον υποψήφιο μέσω e-mail σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της εξέτασης.

 

ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ;

Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου.

Για μαθητές επιπέδων C1, C2 → 2 μήνες

Για μαθητές επιπέδου B2 → 4 μήνες

Για μαθητές επιπέδου κάτω από B2 → 6 μήνες

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το IELTS δεν έχει Pass ή Fail. Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του.

Τα περισσότερα Πανεπιστήμια ζητάνε βαθμολογία από 6.5 έως 7.5.

IELTSLEVEL
4.0Below B1
4.0 – 5.0B1
5.5 – 6.5B2
7.0 – 8.0C1
8.5 – 9C2