ΠΑΙΔΙΑ 5η ΚΑΙ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (τετραετές πρόγραμμα)

Πρώτο έτος

3 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Μαθαίνω να εστιάζω και να εκφράζομαι με ένα αρχικό λεξιλόγιο
στα ακόλουθα θέματα: Αριθμοί 1-1000, χόμπι, γερμανόφωνες
χώρες, ελεύθερος χρόνος, μέρες- ώρα(ψηφιακή)- μήνες, σχολείο,
ζώα, χρώματα, οικογένεια, τρόφιμα, διακοπές.
✓ Μαθαίνω γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: Κλίση ρημάτων
σε Ενεστώτα, ερώτηση-απάντηση, άρθρα και κτητικές
αντωνυμίες σε ονομαστική και αιτιατική, τοπικοί και χρονικοί
προσδιορισμοί, προστακτική ενικού, θέση ρήματος-υποκειμένου-
προσδιορισμών στη πρόταση.

Δεύτερο έτος

4 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Έρχομαι γλωσσικά σε επαφή με τα εξής θέματα: Σχολικά είδη,
τιμές, χώροι στη πόλη, μέρη σώματος-υγεία-αρρώστια, ρούχα,
κατοικία, τρόφιμα, μέσα μεταφοράς, διακοπές και γλώσσες.
✓ Μαθαίνω καλύτερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα,
όπως: Κλίση ανώμαλων ρημάτων στον ενεστώτα, χρήση
προθέσεων σε τοπικούς και χρονικούς προσδιορισμούς,
προσωπικές αντωνυμίες σε αιτιατική και δοτική, παρατατικός των
βοηθητικών ρημάτων,ομαλός και ανώμαλος παρακείμενος,
προστακτική πληθυντικού, συντακτικό όρων σε προτάσεις με
παρακείμενο ή με προσδιορισμούς διαφορετικών ειδών.Μη
φοβάστε, δεν είναι τόσο τρομερό, όσο ακούγεται!

Τρίτο έτος

4 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Εμβαθύνω σε θεματολογία προηγούμενων ετών αλλά και νέας,
όπως : Περιγραφή προσώπων και συναισθημάτων, γιορτές-
παραδόσεις, ποδόσφαιρο, εθνικότητες, οδηγίες διαδρομής,
ίντερνετ, διαγωνισμοί, εργασία, επιθυμίες.
✓ Παράλληλα ξεκινώ και τα πρώτα μου βήματα στη γραπτή
έκφραση (ναι, γράφω σύντομες εκθέσεις) και θα διδαχθώ κι άλλα
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, όπως: Σύνδεσμοι κύριων
και δευτερευουσών προτάσεων και η σύνταξή τους, ρήματα
μέσης φωνής, σύγκριση, προθέσεις(συνέχεια), ρήματα με
αντικείμενο σε δοτική, καταλήξεις επιθέτων σε ονομαστική και
αιτιατική, παρατατικός των Modalverben, έγκλιση KonjunktivII.

Τέταρτο έτος

5 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Ολοκληρώνω τα τελευταία γραμματικά φαινόμενα για αυτό το
επίπεδο, όπως: Σύνδεσμοι δευτερεουσών προτάσεων, ζεύγη
συνδέσμων, παρατατικός, απαρεμφατικές προτάσεις, παθητική
φωνή ενεστώτα-παρατατικού.
✓ Ξεκινώ τη προετοιμασία μου για τις εξετάσεις (κατανόηση
κειμένων, ακουστική κατανόηση,γραπτή και προφορική
έκφραση) Zertifikat B1, Goethe Institut, με καθοδήγηση για τη
σωστή εκτέλεση των ασκήσεων και την αποφυγή παγίδων.

SYLLABUS, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (A1-B1)

ΕΦΗΒΟΙ 1 Η ΚΑΙ 2 Η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τριετές πρόγραμμα)

 

Πρώτο έτος

4 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Μαθαίνω να εκφράζομαι και να εστιάζω στην εξής
θεματολογία: Ελεύθερος χρόνος, σχολείο, σχολικά είδη,
οικογένεια, τρόφιμα, τιμές, μέρη του σώματος, διακοπές-
ταξίδια, εμφάνιση, ώρα.
✓ Στη γραμματική τα αντικείμενα που θα διδαχθώ είναι τα
εξής: Κλίση ρημάτων σε Ενεστώτα και Παρακείμενο,
Παρατατικός βοηθητικών ρημάτων, κλίση ουσιαστικών,
κτητικών και προσωπικών αντωνυμιών, αριθμοί και τακτικά
αριθμητικά, προστακτική, τοπικοί και χρονικοί
προσδιορισμοί.

Δεύτερο έτος

4 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✓ Εμβαθύνω σε θεματολογία προηγούμενων ετών αλλά και νέας,
όπως : Περιγραφή προσώπων και συναισθημάτων, γιορτές-
παραδόσεις, ποδόσφαιρο, εθνικότητες, οδηγίες διαδρομής,
ίντερνετ, διαγωνισμοί, εργασία, επιθυμίες.
✓ Παράλληλα ξεκινώ και τα πρώτα μου βήματα στη γραπτή
έκφραση (ναι, γράφω σύντομες εκθέσεις)και θα διδαχθώ κι άλλα
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, όπως: Σύνδεσμοι κύριων
και δευτερευουσών προτάσεων και η σύνταξή τους, ρήματα
μέσης φωνής, σύγκριση, προθέσεις(συνέχεια), ρήματα με
αντικείμενο σε δοτική, καταλήξεις επιθέτων σε ονομαστική και
αιτιατική, παρατατικός των Modalverben, έγκλιση Konjunktiv II.

 

Τρίτο έτος

5 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ολοκληρώνω τα τελευταία γραμματικά φαινόμενα για αυτό το
επίπεδο, όπως: Σύνδεσμοι δευτερευουσών προτάσεων, ζεύγη
συνδέσμων, παρατατικός, απαρεμφατικές προτάσεις, παθητική φωνή
ενεστώτα-παρατατικού.
Ξεκινώ τη προετοιμασία μου για τις εξετάσεις (κατανόηση κειμένων,
ακουστική κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση) Zertifikat B1,
GoetheInstitut, με καθοδήγηση για τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων
και την αποφυγή παγίδων.

Γιατί να μάθει κάποιος Γερμανικά;

✓ Τα Γερμανικά είναι εύκολη γλώσσα για μας τους Έλληνες, γιατί παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα ελληνικά, τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη, όσο και στον τρόπο σκέψης. Η γνώση των Αγγλικών βοηθάει στην εκμάθηση των Γερμανικών, καθώς συγγενεύουν, αφού και οι δύο ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια.

✓ Είναι η πιο διαδεδομένη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη: το 1/3 των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεται, μιλάει και γράφει Γερμανικά.

✓ Η Γερμανία είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών γίνεται κυρίως από και προς τη Γερμανία. Ακόμη, οι περισσότερες σελίδες στο Internet είναι πλέον γραμμένες, εκτός από Αγγλικά, και στα Γερμανικά, λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας των γερμανικών εταίρων.

✓ Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το πανεπιστήμιο της Γερμανίας για σπουδές, επειδή θεωρούνται- μαζί με τα αγγλικά πανεπιστήμια- από τα καλύτερα στον κόσμο. Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία διακρίνεται για το υψηλό της επίπεδο και το χαμηλό κόστος της ζωής, καθώς δεν απαιτούνται δίδακτρα πανεπιστημιακών σπουδών.

✓ Το 40% των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο της Ελλάδα
προέρχονται από γερμανόφωνες χώρες.

Related Posts